صنایع غذایی پیچک

معرفی شرکت

شرکت صنایع غذایی پیچک، تولید کننده انواع کنسروهای گوشتی، غیر گوشتی و سسهای سرد و گرم با بیش از 50 سال سابقه