صنایع غذایی پیچک

چشم انداز

چشم انداز

با توجه به چشم انداز پیچک مبنی بر تهیه و تامین غذای سالم در راستای داشتن جامعه ای سالم  مجموعه عوامل این شرکت می کوشند ضمن حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات خود ، با مدیریت هزینه قیمت تمام شده محصولات را نیز به حداقل برسانند.تا بدین طریق بتواند وظایف خویش را در قبال جامعه ایرانی و مردم ایران انجام داده باشد.

پیچک برای دست یافتن به این مهم ناگزیر می بایست فن آوری های نوین را بکار گرفته و توسعه دهد و می کوشد با بهره گیری از فن آوری های نوین ضمن تضمین سلامت و کیفیت بالای محصولات تولیدی، نقشی اساسی در آینده فرزندان این مرز و بوم داشته باشد.