صنایع غذایی پیچک

افتخارات و گواهینامه ها

گواهینامه استاندارد Iso 9001:2008

گواهینامه HACCP(شناسایی نقاط بحران و کنترل آن)

گواهینامه حلال

گواهینامه استاندارد iSO10002:2004

گواهینامه استاندارد iSO10004:2012

گواهی تحقیق و توسعه

دارنده تندیس واحد تولیدی غذای سالم از چهارمین جشنواره و نمایشگاه غذای سالم