صنایع غذایی پیچک

صنایع غذایی پیچک

خوش آمدید

محصولات

درباره ی شرکت پیچک

شرکت صنایع غذایی پیچک در سال 1348 به صورت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 13750 مورخ 2/12/1348 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. سوابق اجرایی شرکت پیچک در تاریخ 16/5/1372 به سهامی عام تبدیل شد. مرکز اصلی شرکت در محل کارخانه واقع در شهریار – شهرک امیریه (برد آباد سابق) می باشد. شرکت پیچک تا سال 1378 به عنوان شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت داشته و سهام آن از طریق سازمان مزبور مورد معامله قرار می گرفته است و در حال حاضر در بورس فعالیت نداشته لیکن مجددا مراحل پذیرش در فرا بورس صورت گرفته و به یاری خدا به زودی سهام شرکت در فرابورس قابل معامله خواهد بود. از گذشته تا امروز شرکت پیچک درتاریخ ۱۳۴۸/۲/۱۲ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده وطی شماره ۱۳۷۵۰ دراداره ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت درتاریخ ۱۳۷۲/۵/۱۶ به شرکت سهامی عام تبدیل شده است.

ادامه

آخرین محصولات